Zajímá vás, kolik je minimální mzda v České republice? Možná tomu nebudete věřit, ale tato veličina provází zaměstnavatele již po celých dlouhých třicet let! Nejdříve ji zahrnoval Zákon o mzdě, který sděloval, že vláda stanovuje vládním nařízením minimální mzdové tarify, které byly odstupňované již tehdy na základě složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, kterou pracovník vykonával. Až posléze nastoupil Zákoník práce, který nově zahrnul mezi své paragrafy i minimální mzdu.

zákon paragraf

A ve svém paragrafu sto jedenáct stanovuje, že mzda, plat nebo dokonce odměna z dohody nesmí být nižší než stanovená minimální mzda. A samotná minimální mzda je vyhlašována Nařízením vlády, pro rok 2021 je to NV číslo 567/2006 Sbírky v platném znění.

Pokud vás zarazila zmínka o mzdě a platu, můžeme vám vysvětlit rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. Pro začátek ale sdělme, že danění a odvody pojistného jsou naprosto ve stejné výši jak u mzdy nebo i u platu. Rozdíl je jen v tom, zda pracujete ve výrobní sféře, kde jste odměňováni mzdou anebo v rozpočtové sféře, kde jsou zaměstnanci odměňováni formou platu.

Zavzpomínejme, jak se měnila průběhem času minimální mzda. Je až k neuvěření, že v roce, kdy byla zavedena, to znamená před celými třiceti lety, byla na hranici dvou tisíc korun!

dva tisíce

Dnes je to pro mladé lidi možné i nepochopitelné, až neuvěřitelné, ale průměrná mzda v národním hospodářství tehdy nebyla tak vysoká jako v současné době, kdy minimální mzda vystoupala po žebříčku zvyšování až na částku patnáct tisíc dvě stě korun.

To udělalo radost nejvíce zaměstnancům, nejméně zaměstnavatelům, kteří musejí dodržovat zákon a mzda nebo plat jejich pracovníků nesmí klesnout pod tuto úroveň, pokud pracují na čtyřicetihodinový týdenní úvazek.

Zaměstnanci tak mají vždy v tomto případě zaručenou minimální mzdu a minimální mzdový tarif.