Dnes je opravdu velice důležité domluvit se nějakým světovým jazykem. Angličtina je jeden z nejdůležitějších jazyků a také němčina. Pro studium můžete využít různé možnosti.
cizí pozdravy
 
Jazyková škola
 
Jednou z možností je navštěvovat jazykovou školu. Ta skýtá možnost studia pouze jazyka, což je nejlepší varianta. Můžete si zvolit kurz, který je pro vás nejvhodnější. Většinou na začátku dostanete písemný test dle kterého se dostanete do vhodné úrovně pokročilosti. Následuje v mnoha případech i ústní pohovor. Můžete chodit buď na skupinové učení nebo si lze zvolit i individuální výuku. Dá se také zvolit intenzita studia (kolikrát budete chodit v týdnu na výuku). Na konci získáváte i certifikát a často i mezinárodně platný o absolvování kurzu. Nevýhodou bývá poměrně velká finanční nákladnost.
mluvíte anglicky
 
Domácí studium
 
Můžete využívat i tzv. “samostudium”, kdy nedocházíte nikam na žádné lekce. V případě tohoto typu studia musíte mít pevnou vůli. Je pouze na vás jak a kdy se budete učit a kolik toho stihnete probrat. Pokud nemáte vůli, tak se vám jednoduše může stát, že se přestanete učit. Přece jen studium jazyka není jednoduché, musíte se učit slovíčka i gramatiku. Pokud se učíte doma, tak rozhodně využívejte CD k učebnicím, kde jsou namluvená slovíčka a další cvičení. Slyšíte správnou výslovnost, to je důležité. Výhodou je, že se můžete studiu věnovat, jak potřebujete a je to také nejlevnější varianta.
 
Soukromý učitel
 
Lze využít i tohoto typu. Máte jednoho člověka, ke kterému chodíte v předem domluvený čas. Velkou výhodou je, že se vám dotyčný může plně věnovat. Studium přizpůsobí vašemu tempu a zaměří se na to, co vám dělá problémy. Nevýhodou je také velké finanční zatížení. Nicméně individuální přístup v tomto případě je nedocenitelný. Je potřeba počítat s tím, že si většinou musíte i zde koupit vlastní učebnice.
mluvíte německy
 
Studium v zahraničí
 
Tento typ studia je nejnákladnější. Je potřeba zde vybrat vhodnou školu dle stupně výuky cizího jazyka. Při rozhodování je i důležitá poloha školy a finanční náročnost. Na takové studium se člověk musí připravit. Velkou výhodou naopak je, že zkrátka v cizině musíte mluvit jejich jazykem, tedy se nejefektivněji naučíte mluvit a přestanete mít ostych používat cizí jazyk. Naučíte se nejvíce věcí a získáte i mnoho nových zahraničních kamarádů. Poznáte památky a také mnoho nových zážitků.