Feminismus je bezpochyby úžasnou ideologií, která prosazuje rovnost mezi muži i ženami. V západní civilizaci ty největší otázky již vyřešil. Ženy díky němu dostaly volební právo, možnost vzdělání i zaměstnání. Jistě, stále nás tíží některá témata s ním spojená, ovšem rozhlédneme-li se po světě, můžeme za pozici žen v Evropě jedině děkovat. Nezapomínejme však, že tato ideologie není ve světě samozřejmostí.

dívka v hidžábu

V Číně měla například známá politika jednoho dítěte za následek fakt, že mužů se rodilo mnohonásobně více, než žen. Následky tíží Čínu dodnes. Z jakého důvodu si ponechávaly matky právě syny? Vše vychází z tradic. Žena totiž nesmí vykonávat pohřební rituály za zemřelé. Desítky miliony žen, které tak "chybí" k uzavření sňatku si pak muži snaží obstarat v jiných zemích. Nechávají si tak manželky "dovážet" například z Kambodži. Čínští muži argumentují tím, že ženy si v Číně skutečně mohou vybírat a na méně úspěšné, chudé vesničany pak žádná potenciální manželka "nezbude." Pokud muž zemře sám (například na vesnici se nejedná o neobvyklou událost), stává se, že jeho rodina vykope ženskou mrtvolu a pohřbí ji spolu s ním.

 

V Indii je situace obdobná, na každých sto mužů chybí v průměru asi sedm žen. Manželova rodina získává věno a novou pracovní sílu. Není proto divu, že zvláště v chudších vrstvách jsou preferováni právě chlapci, kteří tak mají šanci přinést do rodiny bohatství.

čínská holčička

Podle Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (European Instute for Gender Equality) se na území Evropské unie dostává do rizika ženské obřízky na 180 000 dívek. Tato praktika se stala tradicí především v zemích Sahelu. Samozřejmě, že se tento "trend" dostává i do Švédska nebo Francie právě díky vyšší míře přistěhovalectví. Ovšem vůbec největším semeništěm ženské obřízky se stal Egypt, kde je obřezáno 87 % žen.