Každý budoucí majitel bazénu by měl zvážit všechna pro a proti a na misky vah proti sobě postavit jak výhody úžasné relaxace v křišťálově čisté vodě, tak i technické možnosti realizace a potřebného zázemí včetně příslušenství. Bazén, to není jen pouhá vana, kam se naložíte a budete si užívat, je to především technologie, zajišťující jeho bezpečný provoz. Základem je filtrační zařízení propojené s čerpadlem soustavou hadic a ventilů. Na co musíme dbát, aby byla filtrace provozuschopná a účinná?

filtrace

Požadavky na instalaci filtračního zařízení

Rovný a pevný podklad – ten je podmínkou pro výstavbu filtračního zázemí, jde o výsypku z písku, pod níž se nachází betonová plocha o tloušťce vrstvy alespoň 10 cm (v závislosti na hmotnosti a výkonu čerpadla). Podkladová plocha musí být vyrovnaná do roviny – ve vodováze.
Filtrační zařízení musí být od nádrže vzdáleno minimálně 3,5 metru, a to pokaždé pod úrovní vodní hladiny. Toto opatření dokonce deklaruje zákonem stanovená norma.

Každá písková nebo kartušová filtrace musí být zabezpečena proti působení povětrnostních vlivů (vítr, déšť a přímé sluneční paprsky). Ideální je umístit ji do technické šachty nebo boxu a zakrýt ji ocelovým poklopem.
Součástí systému je i odtokový kanál do kanalizace, který odvádí nečistoty po každém průplachu filtrační patrony.

písek

Z výše uvedených důvodů lze odvodit, že požadavky na technické zázemí filtrace a její pohonné jednotky jsou náročné a měl by je řešit pokud možno odborník. V tomto případě se nadšené amatérské kutilství nemusí vyplatit.
Náplně pískových filtrací tvoří křemičitý písek. Není to však běžný stavební materiál jako pojivo do betonových směsí, jde o speciálně vybranou zrnitost 0,5 – 0,7 milimetru. Písek do pískové filtrace se časem ve filtrační patroně omílá a tím se zkracuje jeho životnost, průměrně vydrží účinně filtrovat po dobu pěti let.