Zvažujete o obchodování s opcemi a úplně si nejste jistí, zda je to to pravé? Pojďme se podívat na princip a plusy a mínusy tohoto obchodování.

Co jsou opce

Obchodování s opcemi je skoro tak staré jako lidstvo samo. Vzniklo ve starověkém Řecku, kdy staří Řekové mohli spekulovat o sklizni například oliv. Nicméně v dnešní moderní době toto obchodování pojednává o obchodování na trhu jako je například Forex, komodity, akcie, dluhopisy nebo třeba akciové indexy. Jednoduše řečeno jsou opce smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, která dává kupujícímu právo nicméně mu neukládá povinnost prodat nebo koupit od prodávajícího konkrétní aktivum. A to za konkrétní cenu až do vypršení kontraktu. Obchodování s opcemi se zásadně liší od jiných finančních derivátů v tom, že protistrany si nejsou rovny a kupující má právo se rozhodnout, zda opci uplatní či nikoli.

obchodování

Dalším výrazným rozdílem je to, že u obchodování s opcemi platí datum vypršení platnosti. Jak tomu rozumět? Znamená to, že očekávaný zisk z obchodu není tak jasný už od začátku. Obchodník musí zvolit správný směr, ale k tomu musí ještě odhadnout, jak dlouho se trh bude pohybovat jejích směrem. Tak jako volatilita pohybu, která je základní jednotka měření rizika. Jednodušeji řečeno, že čím vyšší je tržní volatilita, tím vyšší je krátkodobý výnos, ale investice do tohoto aktiva je považována za rizikovější, a proto je riziko ztráty vysoké.

business

Jak obchodovat s opcemi.

Než se do obchodování s opcemi pustíte je důležité vědět, že základem obchodování s opcemi je Call opce a PUT opce. Obojí lze nakupovat i prodávat v režimu short a long. U Call opce lze nakoupit finanční aktivum za předem stanovenou cenu. Je, ale časově omezená a po uplynutí doby expiruje. Call opce jsou v oblasti virtuálního obchodování nejčastěji využívány na spekulace na růst cen akcií. Long Call opce dokáže kupujícího chránit vůči růstu ceny daného finančního aktiva. U short call opce se neprezentujete jako kupující, ale právě naopak jako prodávající. Tedy jste to vy, kdo získá za opční kontrakt opční prémií. Put opce opravňuje svého majitele prodat podkladová aktiva za předem stanovenou cenu. I zde tato nabídka trvá jen omezenou cenu a po uplynutí doby expiruje.

Obchodovat s opcemi lze s velmi nízkým počtem finančních instrumentů.