Informační technologie jsou v dnešním světě velmi důležitým odvětvím. Zejména proto, že velmi usnadňují práci, zbavují stohu papírů a činí komunikaci rychlejší. Toto odvětví dlouhodobě ovládají muži – u malých a středních podniků není výjimkou, že zde mezi IT zaměstnanci nenajdeme ani jednu ženu. Obecná čísla mluví o obsazenosti v tomto odvětví 81 % ku 19 %, přičemž první hodnota samozřejmě patří mužům. Ze zúčastněných zemí se Česká republika objevila až na předposledním místě, za ní zůstalo pouze Maďarsko.

nástěnka s papíry

Agentura Ipsos prováděla průzkum, dle kterého kromě výše uvedeného zjišťovala, jak si české firmy vedou na poli digitalizace. Konkrétně to zjišťovala pomocí pojmu digitální firma, o němž alespoň 80 % subjektů dovedlo alespoň zhruba říct, o co se jedná. Většina uvedla, že se jedná o úkony spojené s výpočetní technikou a digitalizaci dokumentů. Tři čtvrtiny využívají alespoň jednu moderní technologii ke svému běžnému fungování, nejčastěji jí je internet věcí, online marketing a cloud. Poslední pojem označuje poskytování určité služby či programu na dálku, protože tyto jsou uloženy na serverech poskytovatele.

Přes negativní výsledek v umístění České republiky, vyplynula z průzkumu alespoň jedna pozitivní informace. Do modernizace firmy investuje 83 %, do digitalizace 41 %. Ačkoli se druhé číslo může zdát malé, značí přinejmenším to, že se české firmy o digitalizaci zajímají. Třetina z nich dokonce investuje do vzdělání svých zaměstnanců v této oblasti.
létající obálky z počítače

Dále vyplynulo, že jednotlivá oddělení firmy mezi sebou komunikují elektronicky, protože se tato forma ukázala jako nejefektivnější. Zatím ale podniky neřeší sjednocení tohoto systému, který by komunikaci ještě urychlil. Na polovinu z celkového počtu stále ještě připadá komunikace e-mailem.

Podnikatelé a společnosti dále uvedli (v převaze 80 %), že již jsou připraveni elektronicky komunikovat i se státní správou, od čehož si slibují úsporu času. Zároveň ale pochybují, že je státní sféra připravena na digitální komunikaci s nimi.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup