Britové si své anglické královské celebrity hýčkají celou svou historii, krom jednoho období, kdy v Anglii vládla republika. Královská rodina má ale i dnes spoustu důležitých funkcí a reprezentuje přežívající monarchii, která vládne v symbióze s parlamentní vládou a ústavou. Dnešní králové Anglie, Skotska, Walesu, Severního Irska a Commonthwelthu vládnou takzvané konstituční monarchii. To znamená, že král nebo královna vládne v souladu s ústavou státu. Podobný státní aparát je k vidění například v dnešním Španělsku nebo Dánsku či Norsku.
budova parlamentu
 Aparát konstituční monarchie se začal poprvé objevovat právě v Anglii během anglické revoluce v sedmnáctém století. O století později se dostal na kontinent za pomoci velké francouzské revoluce, která na konci osmnáctého století ve Francii svrhla panovníka a nastolila období teroru pro celou zemi. Následné napoleonské války roznesly myšlenky revoluce po kontinentu od západu k východu. Největší boom tohoto způsobu vlády nastal v revolučním roce 1848, kdy se vlna revolucí prohnala Evropou a buď panovníky o trůn připravovala, nebo je svázala ústavou. Všeobecně se myslí, že konstituční monarcha je jen figurka, kterou si stát platí, ale není tomu tak, jelikož i v dnešních dobách má velkou státnickou funkci.
Buckinghamský palác
Konstituční monarchie byla v Anglii, pozdější Velké Británii, nastolena po takzvané Stuartovské restauraci, kdy po anglické revoluci rod Stuartovců opět získal trůn, ale podmínkou vlády byla právě konstituce neboli ústava. Slavnými konstitučními monarchy byli například král Jiří III., královna a indická císařovna Viktorie a také královna Alžběta II.
Nynější královnou Velké Británie je královna Alžběta II. a stejně jako její jmenovkyně Alžběta I. je velkou královnou. Na trůn usedla v roce 1953 ve věku dvaceti sedmi let. Její předchůdce byl její otec král Jiří VI. jež provedl Británii druhou světovou válkou. V roce 1952 ho však přemohla rakovina a na trůn usedla jeho dcera. Alžběta byla při nástupu na trůn už pět let vdaná za Filipa, vévodu z Edinburghu, a matkou malého Charlese a Anny. Během její vlády si také prošla velkými krizemi, ale jako dcera svého otce se všem postavila a vyhrála.